Homeless Academy ry. on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tuottaa ja kehittää asunnottomien ja päihdekuntoutujien toiminnallisen kuntoutuksen menetelmiä Suomessa.

Yhtenä toimintansa muotona Homeless Academy ry. järjestää, kehittää ja koordinoi em. kohderyhmän jalkapallotoimintaa Suomessa. Asunnottomien jalkapallotoimintaa voidaan perustellusti kutsua sosiaaliseksi innovaatioksi, jolla on suuria positiivisia vaikutuksia toiminnassa olevien yksilöiden elämään ja yhteiskuntaan yleisesti. Toiminnan perusinnovaationa on tuottaa asunnottomille ja päihdekuntoutujille toimintaa, jonka kautta he voivat saada positiivisia elämyksiä omassa vertaisryhmässään, ja itsetunnon ja päihteettömän identiteetin kasvun myötä tavoitella tuetusti mm. opiskelu- ja työpaikkaa ja omaa pysyvää asuntoa. Noin 90% toiminnassa mukana olleista ovat kokeneet tämän toiminnan auttaneen heitä heidän elämäntilanteessaan positiivisesti. Homeless Academy ry. on perustettu v. 2009. Vastaavaa toimintaa järjestetään kansainvälisesti tällä hetkellä yli 70 maassa.

Asunnottomien jalkapallotoiminnan vaikuttavuutta on tutkittu sekä Homeless World Cup -järjestön että Homeless Academy ry:n toimesta. Tutkimusten mukaan 93% toiminnassa olleista pelaajista on saanut uutta motivaatiota elämäänsä ja 71% on pystynyt muuttamaan elämäänsä positiiviseen suuntaan. Joka kolmas pelaajista on joko pystynyt oleellisesti vähentämään tai lopettamaan päihteiden käyttönsä ja joka kolmas on joko aloittanut opiskelun ja työllistynyt ja pystynyt pitämään saamansa asunnon.


Helmikuu 2019

Ei tapahtumia
Helmikuu 2019
5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28